SERVIS UPSPROFYLAKTICKÁ KONTROLA UPSREPASE BATERIÍKOŠÍK
Jazyk
cesky vo slovencine english

Odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného přes internet v zákonné 14denní lhůtě


Jméno a příjmení odesílatele .......................................................................................
Adresa: ....................................................................................................................
další kontaktní údaje: email, telefon .............................................................................

 

aku-bat energy s.r.o.
IČ: 08004617
Lomená 515 Měšice

 

V ................................, dne ............................

 

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet

Dne ................... jsem si na Vašich internetových stránkách www.aku-bat.cz objednal/a

….......................................................................................................................................................

v hodnotě …........ Kč, včetně DPH a poštovného ve výši ................, celkem tedy .................. Kč.

Zboží jsem obdržel/a dne ….................... Číslo faktury je …............................

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží.


Kupní cenu představující hodnotu zboží .............. a poštovné ..............., tj. celkem ....................................... poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od obdržení tohoto odstoupení od smlouvy na můj bankovní účet číslo ….................................................., vedený u ........................ banky.

 

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji.


S pozdravem


                                                                            vlastnoruční podpis

PS 
V případě zasílání korespondence nebo zboží na adresu prodávajícího je nutno použít pro zaslání adresu prodejny, tzn.:

    Prodejna aku-bat.cz

    aku-bat energy s.r.o.

    Bratří Dohalských 6

    190 00  Praha 9

Použití prvního řádku „Prodejna aku-bat.cz“ je nezbytné, v opačném případě nebude balík doručen!

Telefon na prodejnu v případě dotazů je: +420 604 639 292.